Volg Stadsbos013

Image Alt

2e Boscafé

2e Boscafé

2e Boscafé

Aankondiging 2e boscafé

Tweede boscafé Tilburg op zondag 21 februari 2016 om 15.00 uur in de Heyhoef, Kerkenbosplaats 1, 5043 RX Tilburg

Op 8 november 2015 werd het eerste boscafé gehouden in de Auberge du Bonheur. Boomrooierij Weijtmans stelde zich voor aan het publiek. Wethouder Mario Jacobs gaf de aftrap voor een serie van bos cafés waarmee de aannemer het publiek wil bereiken.

Sinds het vorige boscafé heeft een afstemming tussen aannemer en opdrachtgever plaatsgevonden. Deze ‘winter’, nog voor het broedseizoen begint zal de aannemer enkele boswerken uitvoeren. De gebieden waarin gewerkt zal worden liggen verspreid over de gemeente. De werken worden gepresenteerd tijdens het boscafé.

Ook wordt een inkijk gegeven in de werken die najaar 2016 opgepakt gaan worden. Tijdens het voorjaar en de zomer worden de werken voorbereid. Inbreng van bewoners is welkom. Het is de gemeente en de aannemer er veel aan gelegen om dit jaar enkele participatieprojecten in het bosbeheer te kunnen beginnen. Projecten waarbij buurtbewoners (ouders en kinderen)actief deel kunnen nemen aan het bosbeheer van een naburig bosgebied. Dergelijke projecten leveren altijd een band op met het gebied en met de mensen waarmee je samen iets oppakt. Ideeën van bewoners zijn welkom. Deze kunnen ingebracht worden bij het boscafé en ook via het mailadres: bosbeheertilburg@weijtmans.nl.

Het boscafé Tilburg maakt een toer door de gemeente. Het volgende boscafé zal op 27 maart 2016 gehouden worden op een nog te bepalen locatie te Tilburg.

De bossen van de Tilburgers

De gemeente Tilburg heeft het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind 2018 aanbesteed bij firma Weijtmans uit Udenhout. Het gaat om 26 bosgebieden, met in totaal zo’n 600 hectare bossen. Het werk is aan deze aannemer gegund omdat hun plan het beste aansluit bij de criteria en ambities van de gemeente Tilburg.

Betrokkenheid en inbreng van de bewoners van Tilburg bij het bosbeheer is erg belangrijk, daarom organiseert Weijtmans gedurende de beheerperiode een aantal boscafé’s over het duurzaam in stand houden en verder doen ontwikkelen van de Tilburgse bossen.

De beheerplannen alsook het voorgestelde werkplan van de verschillende bosgebieden kunt u op deze website vinden. Ook andere particuliere boseigenaren waren aanwezig. Heel prettig want de natuur kent geen grenzen en door elkaar te spreken kun je beheerzaken afstemmen. Aansluitend op het boscafé is een kleine rondgang door de Oude Warande gemaakt en is een focus gemaakt op het raakvlak van bos met wegen en parkeren met daarbij de gewenste veiligheid.

Voor het bosbeheer van de gemeente Tilburg kunt u reageren en informeren via het mailadres: bosbeheertilburg@weijtmans.nl.
De plannen en de uitvoering voor het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen kunt u vanaf nu volgen via de website volgen (www.tilburgsbos.nl).