Volg Stadsbos013

Image Alt

Aanleg deel mountainbikeroute start woensdag 3 januari 2018

Aanleg deel mountainbikeroute start woensdag 3 januari 2018

Aanleg deel mountainbikeroute start woensdag 3 januari 2018

De aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013 start op woensdag 3 januari 2018. Het gaat om het zuidelijke deel van de route, over het grondgebied van TWM Gronden. Op de aanleg van dit deel van de route zijn in de procedure tegen de aanlegvergunning geen specifieke bezwaren ingediend.

Routesuggesties en bezwaren
Voor de aanleg van de MTB route is een aanlegvergunning nodig. De termijn om aan te tekenen tegen de verleende vergunning is eind november verstreken. De gemeente heeft 36 reacties ontvangen. Sommige reacties bevatten  waardevolle verbetersuggesties, andere waren meer algemeen van aard.

Bij een aanlegvergunning hoeft een initiatiefnemer niet op de uitkomst van een bezwaarprocedure te wachten en mag, op eigen risico, gestart worden met de uitvoering van werkzaamheden.
De gemeente maakt van deze mogelijkheid gebruik, maar alleen op die delen van de route waarop geen specifieke bezwaren zijn ingediend.

Parallel bekijkt de gemeente of de ingediende verbetersuggesties en bezwaren alsnog verwerkt kunnen worden in het definitieve routeontwerp. Dit proces start met een analyse door een bezwarencommissie of de bezwaren ontvankelijk zijn. Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria, waaronder de afstand tot de MTB-route en de inhoud van de aangedragen argumenten. Op basis hiervan bepaalt de bezwarencommissie of en zo ja welke belanghebbenden het woord mogen voeren bij een hoorzitting. Deze vindt naar verwachting eind januari plaats.

Werkzaamheden
Er wordt gestart met de werkzaamheden in het meest zuidelijke deel van de route. Het gaat om het deel dat parallel aan de A58 loopt. Dit bosgebied is eigendom van TWM Gronden, dat eerder al medewerking aan dit Stadsbos-initiatief heeft toegezegd. De werkzaamheden zijn beperkt van aard. Met een mini graafmachine wordt de bovenste strooisellaag opzij geschoven, zodat er een smal berijdbaar pad ontstaat. Er worden geen bomen gerooid voor de aanleg van de route. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van een ervaren parcoursbouwer met inzet van de initiatiefnemers van Stichting MTB Stadsbos013.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de aanleg van de mountainbikeroute, dan kunt u contact opnemen met Joost Verschuren van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via e-mailadres info@stadsbos013.nl.