Volg Stadsbos013

Image Alt

Aanleg patrijzenakker

Aanleg patrijzenakker

Aanleg patrijzenakker

De patrijs is een akkervogel en leeft in open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Deze vogel van het boerenlandschap heeft het helaas steeds moeilijker. Daarom is naast golfbaan Prise d’eau een stuk agrarische grond ingericht voor de patrijs.

De akker is ingezaaid met een mengsel van granen en akkeronkruiden zoals klaproos en korenbloem. Een ander deel is ingezaaid met een mengsel van bloeiende planten die meer in graslanden te vinden zijn. Deze planten trekken insecten aan wat juist weer voedsel is voor de patrijs. De begroeiing zorgt bovendien voor beschutting en plekjes om te verstoppen. De patrijzen zullen hier zeker van profiteren en hopelijk zorgen dergelijke maatregelen er in de toekomst voor dat hun aantal weer toeneemt.
Het inrichten van de akker is mede mogelijk dankzij subsidie vanuit STIKA. Dit is een regeling die natuur- of landschapsbehoud stimuleert in het agrarische landschap.