Volg Stadsbos013

Image Alt

Aanleg van poelen in Stadsbos013 om bijzondere diersoorten te behouden

Aanleg van poelen in Stadsbos013 om bijzondere diersoorten te behouden

Aanleg van poelen in Stadsbos013 om bijzondere diersoorten te behouden

In de maanden oktober en november worden in het Stadsbos013 amfibieënpoelen aangelegd. Hiervoor moeten op een aantal plaatsen bomen worden gekapt. Deze kap wordt uitgevoerd in de minst kwetsbare periode voor de in het Stadsbos013 aanwezige diersoorten. De poelen worden op enige afstand van elkaar aangelegd, zodat de afstand te overbruggen is voor amfibieën. Ook veel andere diersoorten zullen profiteren van de aanleg van de poelen, zoals onder meer libellen, waterplanten en vleermuizen.

Amfibieën vormen belangrijke graadmeters van de gesteldheid van de natuur. Ze zijn gevoelig voor veranderingen in waterkwaliteit, verdroging en versnippering van het landschap. De afgelopen jaren zijn enkele kritische amfibieënsoorten zoals de heikikker uit Tilburg verdwenen, maar er komen nog steeds bijzondere soorten voor, zoals bijvoorbeeld de kamsalamander. Deze grootste amfibiesoort kan een maximale lengte van 20 cm bereiken. In de voortplantingstijd ontwikkelt het mannetje een gekartelde kam op de rug, waarmee het dier lijkt op een draakje.

Om amfibieën zoals de kamsalamander duurzaam in Tilburg te kunnen behouden, is het van belang dat bestaande leefgebieden met elkaar verbonden worden. Populaties in geïsoleerde leefgebieden zijn namelijk zeer gevoelig voor uitsterven. Door tijdelijk ongunstige omstandigheden kan de populatie verdwijnen, maar kan het leefgebied nooit meer opnieuw worden gekoloniseerd. In een gezamenlijk project van Bureau Natuurbalans-Limes Divergens BV, Gemeente Tilburg, TWM-gronden en Stichting RAVON worden om die reden poelen aangelegd in Stadsbos013, die nieuwe leefgebieden (stapstenen) vormen tussen bestaande geïsoleerde leefgebieden. Via deze nieuwe poelen kan altijd herkolonisatie plaatsvinden van bestaande leefgebieden. Lokaal uitsterven van populaties betekent dan in de toekomst niet langer het definitieve einde van een soort.

De aanleg van de poelen wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

De levendbarende hagedis komt nu voor in het zuidelijke deel van Stadsbos013 (de Kaaistoep). De bedoeling bij de aanleg van de poelen is dat de levendbarende hagedis hierin mee lift.  Door poelen in het bos aan te leggen, ontstaan open zonnige plekken in het nu gesloten bos, die geschikte ‘stapstenen’ vormen voor de levendbarende hagedis om zich naar het noorden van het stadsbos te verspreiden.

Levendbarende hagedis