Volg Stadsbos013

Image Alt

Afrastering aanpassen

Afrastering aanpassen

Afrastering aanpassen


Stadsbos013 aantrekkelijker maken door
overbodig prikkeldraad, hekken en afrasteringen weg te halen. Dat is het doel
van operatie prikkeldraad. Samen met grondeigenaren willen we Stadsbos013
daarmee zijn natuurlijke karakter teruggeven.

In het verleden was er vaak een goede
reden voor: zo waren hekken simpelweg nodig om het vee binnen te houden. Echter
op sommige plekken is die reden er niet meer. TWM gronden BV, eigenaar van een
aantal percelen in Stadsbos013, neemt het voortouw: de komende periode verwijderen
zij overbodig geworden afrastering. Dit is natuurlijk niet overal mogelijk,
omdat het op sommige plekken noodzakelijk blijft om het achterliggend gebied af
te schermen. Maar met dit initiatief verbetert op veel plekken wel de
belevingswaarde van Stadsbos013.

Wilt u als grondeigenaar ook uw
afrastering aanpassen en het natuurlijke karakter van uw perceel vergroten? Wij denken graag met u mee. Laat het ons weten
door een mail te sturen naar info@stadsbos013.nl
.