Volg Stadsbos013

Image Alt

Beheer Stadsbos013

Beheer Stadsbos013

Beheer Stadsbos013


Bossen zijn een
ontspanningsplek bij uitstek om te recreëren, te sporten en er op uit te gaan
met de kinderen. Dan is het belangrijk dat de paden veilig en begaanbaar zijn.
Ieder gebied kent bovendien zijn eigen, karakteristieke bomen, planten en
dieren. Om dat zo te houden, is beheer noodzakelijk. Boomrooierij Weijtmans
verzorgt het onderhoud van onder meer Stadsbos013.

Werkzaamheden

Het uitdunnen van bossen is
een van de werkzaamheden. Het zorgt ervoor dat bomen, planten en struiken
voldoende ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen en het bos kan blijven
bestaan. Het maaien van grasland, paden vrijhouden, zwerfvuil ruimen en
afvalbakken legen dragen ook bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied. Goed
voor de biodiversiteit en de leefbaarheid van de stad. 

Burgers betrekken en
informeren

Bosbeheer gebeurt in nauw
overleg met de Stichting Stadsbomen Tilburg en de ecologen en toezichthouder
van de gemeente. Ook de betrokkenheid van burgers en gebruikers van bossen
staat hoog in het vaandel. Zo zijn er boscafés waarbij iedereen welkom is en
vragen kan stellen. Kijk voor meer informatie op www.tilburgsbos.nl.

Foto: Boomrooierij
Weijtmans

Beheer Stadsbos013


Bossen zijn een
ontspanningsplek bij uitstek om te recreëren, te sporten en er op uit te gaan
met de kinderen. Dan is het belangrijk dat de paden veilig en begaanbaar zijn.
Ieder gebied kent bovendien zijn eigen, karakteristieke bomen, planten en
dieren. Om dat zo te houden, is beheer noodzakelijk. Boomrooierij Weijtmans
verzorgt het onderhoud van onder meer Stadsbos013.

Werkzaamheden

Het uitdunnen van bossen is
een van de werkzaamheden. Het zorgt ervoor dat bomen, planten en struiken
voldoende ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen en het bos kan blijven
bestaan. Het maaien van grasland, paden vrijhouden, zwerfvuil ruimen en
afvalbakken legen dragen ook bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied. Goed
voor de biodiversiteit en de leefbaarheid van de stad. 

Burgers betrekken en
informeren

Bosbeheer gebeurt in nauw
overleg met de Stichting Stadsbomen Tilburg en de ecologen en toezichthouder
van de gemeente. Ook de betrokkenheid van burgers en gebruikers van bossen
staat hoog in het vaandel. Zo zijn er boscafés waarbij iedereen welkom is en
vragen kan stellen. Kijk voor meer informatie op www.tilburgsbos.nl.

Foto: Boomrooierij
Weijtmans