Volg Stadsbos013

Image Alt

Bijzondere salamanders in Tilburgse poelen

Bijzondere salamanders in Tilburgse poelen

Bijzondere salamanders in Tilburgse poelen

In Tilburg liggen verschillende poelen, waarvan de meeste zijn aangelegd om het leefgebied van amfibieën (kikkers, salamanders en padden) te vergroten. Door de aanleg van wegen en woonwijken, werden die leefgebieden steeds kleiner en konden deze amfibieën zich niet meer goed voortplanten. We zien nu dat we slagen in het doel: in de poelen leven zeven verschillende amfibiesoorten, waaronder de bijzondere kamsalamander, vinpootsalamander en alpenwatersalamander. Om de leefgebieden met elkaar te verbinden leggen we ook ecologische verbindingszones aan in Tilburg. Daardoor kunnen de kikkers, padden en salamanders zich beter verplaatsen.

Tientallen poelen in Stadsbos013

Verspreid in Stadsbos013 liggen tientallen poelen. Het is belangrijk dat het leefgebied van de amfibieën niet verstoord wordt. Wanneer er bijvoorbeeld honden of mensen in de poelen gaan, verslechtert dat de waterkwaliteit, de oevers en de plantengroei. Dat is een bedreiging voor de leefomstandigheden van de amfibieën. Veel mensen hebben niet in de gaten wat voor bijzonders daar leeft en weten vaak niet dat het niet is toegestaan om honden te laten zwemmen in natuurlijke poelen. De oproep aan iedere bezoeker van de natuur is daarom om afstand te houden van de poelen.

Extra bescherming bij Villa Vredelust

Op Landgoed Heidelust liggen zes poelen. Ook vlakbij het nieuw geopende restaurant Villa Vredelust. Hier verwachten we in de toekomst meer bezoekers. Een van de poelen ligt vrij onbeschermd. Om deze poel wat extra bescherming te geven tegen wandelaars en/of honden wordt het weiland waarin de poel ligt afgezet. Hierdoor is het duidelijker dat het niet is toegestaan om daarin te gaan. Bij andere poelen is die extra bescherming niet nodig, omdat ze wat meer verstopt liggen en daardoor minder toegankelijk zijn.