Volg Stadsbos013

Image Alt

Bomenrondleiding De Gaas – woonwijk Witbrant

Bomenrondleiding De Gaas – woonwijk Witbrant

Bomenrondleiding De Gaas – woonwijk Witbrant

Voormalig landgoed De Gaas, ligt ingeklemd tussen Bredaseweg en de woonwijk Witbrant. Het maakt deel uit van de landgoederenzone en Stadsbos013. Het is als typisch heide-ontginningsbos aangelegd rond 1900. Op een kaart uit 1905 is De Gaas een naaldbos met o.a. heide, een ven genaamd ‘Witten Brand’ en een Belverdere, een uitkijkpunt. Langs de Bredaseweg is nog steeds een deel van de vroegere afscheiding met gaas te zien. In 2003 is acht hectare bos afgebrand. Hoe heeft zich dit ontwikkeld? Tegen de Witbrantlaan bekijken we ook de aanwezige heide met enige overgroeiing door boompjes. Doel van het komend bosbeheer is o.a. een fraai en recreatief aantrekkelijk bosbeeld.

Een watergang tussen bos en woningen is recent geschoond. Het waarom melden we. De bouw van de aangrenzende woonwijk Witbrant Oost is in 2004 gestart. Veel woningen zijn in één laag gebouwd. Het bos is gespaard. We lopen door de wijk met oog voor de straatbeplantingen. Wat is de idee erachter? We kijken ook naar opvallende beplanting van tuinen die we passeren. 

Datum: zondag 14 februari
Tijd: 10.30 – 12.15 uur
Start: Wibrantlaan Oost

Neem op de rotonde aan de Baron van Voorst tot Voorstweg, de afslag Witbrantlaan Oost. Ga deze lange kaarsrechte weg bijna een kilometer in. Tot een van ver, in de weg aangelegde, goed zichtbare bussluis. Het is op de scheiding van de woonwijk Witbrant Oost met Witbrant West. Daar wachten we jullie op.

Kosten: geen

Foto: restanten van de twee meter hoge betonpalen met gaas (daar dankt dit bos zijn naam aan) dat vroeger het bos afsloot van de Bredaseweg.