Volg Stadsbos013

Image Alt

Dieren en planten krijgen de ruimte op akkers in de Reeshof

Dieren en planten krijgen de ruimte op akkers in de Reeshof

Dieren en planten krijgen de ruimte op akkers in de Reeshof

Een stuk grond van 1,3 hectare in de Reeshof wordt omgevormd tot een zogenoemde ecologische verbindingszone. In dit gebied krijgen dieren en planten meer ruimte om zich te ontwikkelen. Het gaat om het perceel de Stadsakker, tussen de Reeshofdijk, de Zwartvenseweg, de spoorlijn en het Speelbos (onderdeel Stadsbos013).

De aanleg van de ´zone´ startte 14 september. Door de ontwikkeling van het gebied van akkerland naar een ecologische verbindingszone komen er meer dier- en plantensoorten, zoals heide, de levendbarende hagedis, het groot dikkopje, het hooibeestje, zeggesoorten en hondsviooltje. Er ontstaat meer variatie in het landschap waardoor het beter bestand is tegen de veranderende weersomstandigheden.

Het zuidelijk deel, parallel aan de spoorlijn Tilburg-Breda, wordt verbindingszone. In het noordelijk deel komt de Groeituin013. Dat is de voortzetting van de Stadstuinderij die op dit moment nog aan de Piushaven zit. Dit is een grote tuin waar vrijwilligers en medewerkers groenten, bloemen en kruiden kweken en dieren als varkens en kippen verzorgen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van afval en maaien van het gras. Er komt andere begroeiing (hei-schrale vegetatie) met verspreide struiken en geleidelijke overgangen tussen hoog en laag en nat en droog. Hiervoor wordt een aantal bomen en struiken verwijderd. Dit zorgt voor meer openheid in het landschap. Er wordt grond afgegraven en verplaatst om hoogtes en laagtes te creëren in het landschap. Daarna richt de gemeente het gebied opnieuw in door het aanplanten van nieuwe struiken en het plaatsen van een omheining. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden ongeveer vier weken. Het planten van de nieuwe bomen en bloemen, gebeurt in het najaar.

De werkzaamheden zijn vooral op de Stadsakker. Omwonenden kunnen hinder hebben van werkverkeer of last hebben van geluid dat de machines maken tijdens het werk. Excuses daarvoor.