Volg Stadsbos013

Image Alt

Extra groen om de stad

Extra groen om de stad

Extra groen om de stad

Landgoed Leijkant is zo’n 5,45 hectare natuurgebied rijker. Dat betekent een forse uitbreiding van het groen om de stad. Het college stemde dinsdag 14 november in met het wijzigingsplan natuurlijkontwikkeling Leijkant.

Gebied

Het uitbreidingsgebied waar het om gaat – Kwaden Hoek- ligt ten zuiden van Tilburg en wordt globaal begrensd door de A58 in het noorden, de Oude Rielsebaan in het oosten, het Bels Lijntje in het zuiden en de Oude Leij in het westen. De uitbreiding sluit mooi aan op Stadsbos013.

Van boerengrond naar natuur

In mei 2012 is een gebiedscontract afgesloten met eigenaar Van Eijck voor de aanleg, beheer en het in stand houden van het totale gebied van 16,5 hectare. Dit contract is in november 2016 verlengd met 2 jaar. Een gedeelte van de gronden in het gebied Kwaden Hoek is in 2013 gewijzigd naar natuur. De overige gronden (5,45 ha) in het gebied waren nog agrarisch. “Door deze nu te wijzigen naar natuur, ontstaat er één aaneengesloten natuurgebied, dat onlangs door de provincie is aangewezen als Natuurnetwerk Brabant”, aldus de tevreden wethouder Mario Jacobs van Groen, Natuur en Landschap: “Landgoed Leijkant is een succesvol voorbeeld van particuliere natuurrealisatie dat hopelijk snel een vervolg krijgt in onze of omliggende gemeenten”.

Particuliere natuurrealisatie

Ester van Eijck vormde samen met haar broer de agrarische gronden van haar ouders om tot Landgoed Leijkant van 26 hectare groot, met twee nieuwe woningen, de aanleg van bos, twee kikkerpoelen en bloemrijk grasland. “Gezien de complexiteit van het project, wat het proces hier naar toe vrij lang. Met ondersteuning van de gemeente Tilburg hebben we resultaat gehaald en gaan we vol energie aan de slag om het laatste stuk van het landgoed te realiseren.”

Meer informatie klik hier.