Volg Stadsbos013

Image Alt

Groene burgerinitiatieven in en rondom Stadsbos013

Groene burgerinitiatieven in en rondom Stadsbos013

Groene burgerinitiatieven in en rondom Stadsbos013

Dit weekend heeft de gemeente samen met de eigenaar van Landgoed Leijkant, Stichting Stadsbomen, Coöperatie Bels Lijntje en een aantal vrijwilligers 6000 bomen geplant op Landgoed Leijkant.

Dit landgoed ligt tussen de A58 en het Bels Lijntje in, naast bedrijventerrein de Katsbogten. Voorheen lagen hier akkers, maar nu is het een bos waar iedereen kan gaan wandelen en is het een onderdeel van de Groene Mal. Er zijn al diverse poelen aangelegd, er is een uitkijkpunt en het riviertje de Oude Leij is verlegd in samenwerking met Waterschap Brabants Delta. De gemeente compenseert hier de bomen die ergens anders in de stad gekapt moesten worden vanwege werkzaamheden. Volgend weekend worden er nog eens 5000 bomen geplant.

Landgoed Leijkant ligt naast Stadsbos013. Ook in het Stadsbos013 zijn dit weekend extra bomen geplant. Het gaat hier om een voedselbos bij Klein Tilburg. Hoge biodiversiteit is een belangrijk kenmerk van een voedselbos. Niet alleen door de aanwezigheid van veel verschillende soorten planten, maar juist ook door de grote aantallen insecten, vogels en zoogdieren. Het Voedselbos is qua financiering helemaal een particulier initiatief.

Het planten van deze bomen bevordert de biodiversiteit, zowel in Stadsbos013 als van Landgoed Leijkant. De gemeente besloot daarom beide burgerinitiatieven te ondersteunen en zo Tilburg nog groener te maken.