Volg Stadsbos013

Image Alt

Heidepark – Vredelust

Heidepark – Vredelust

Heidepark – Vredelust

Aan de Bredaseweg ter hoogte van de Pompstationweg ligt Heidepark-Vredelust. Een gebied van 68 hectare groot dat zich uitstrekt tot aan de Gilzerbaan. Het gaat om twee naast elkaar gelegen landgoederen die eigendom zijn van de gemeente Tilburg. Landgoed Heidepark ligt ten oosten van de Pompstationweg en landgoed Vredelust aan de andere kant.

Textielbaronnen
Rijke Tilburgse textielbaronnen bouwden hier hun buitenplaatsen. In de negentiende eeuw was dit een uitgestrekt heidegebied dat werd ontgonnen en beplant met productiebossen.
Landgoed Heidepark verwijst naar die oorsprong. Heidepark was in het bezit van de familie Brouwers en vanaf 1920 van de familie Straeter.

In 1884 liet lakenfabrikant Brouwers hier een buitenverblijf bouwen: een langgevelboerderij met een vijfzijdige uitbouw met forse luifel, ondersteund door gietijzeren kolommen. De villa is inmiddels een rijksmonument. Het is sterk verwaarloosd maar wordt binnenkort opgeknapt.

Foto J. Brouwers
Foto J. Brouwers

De Koepel
Een met leien bedekt zomerverblijf, dat was ‘De Koepel’. Vanaf het einde van de negentiende eeuw stond dit op een kunstmatige heuvel op het landgoed, vlakbij een waterpartij. Het bestond uit een rond vertrek met keuken en een zolder met slaapkamertjes. In de tijd van Staeter woonde diens tuinman hier. De gemeente heeft het sterk vervallen gebouw afgebroken.

Landgoed Vredelust
Landgoed Vredelust was lang eigendom van de familie Mutsaerts en later van Van Wezel-Sala. Mutsaerts bouwde er een gigantisch buitenhuis, dat in 1970 werd gesloopt. Vredelust was, evenals landgoed Heidepark, aangelegd in Engelse landschapsstijl met slingerende paden en waterpartijen en alleenstaande zomereiken in weilanden. Door de opvolging van eigenaren trad er verwaarlozing op en werden ze door de gemeente Tilburg gekocht die het landgoed omstreeks 1970 openstelde voor het publiek.