Volg Stadsbos013

Image Alt

Informatieavond beekherstel Oude Leij

Informatieavond beekherstel Oude Leij

Informatieavond beekherstel Oude Leij

Meedenken over de mogelijkheden om de beek opnieuw in te richten zodat het een natuurlijk karakter krijgt. Dat is de insteek van de  informatieavond die Waterschap Brabantse Delta organiseert met de gemeente Tilburg. Perceeleigenaren langs de Oude Leij hebben hiervoor een uitnodiging gehad. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 5 juni.
Het beekherstel geldt voor het gedeelte van de Oude Leij dat loopt vanaf de Rijksweg A58 tot aan de Gilzerbaan.

Reden
De beek voldoet nu niet aan de normen die door de provincie en Europa voorgeschreven zijn. Zo is de stroomsnelheid te laag en de natuurkwaliteit gering. Om de inrichting van de beek te kunnen verbeteren, is medewerking vanuit met name de aangrenzende grondeigenaren gewenst.

De gemeente en het waterschap zijn afgelopen weken druk bezig geweest met het maken van een eerste visie voor het beekherstel van de Oude Leij. Door de beek weer te laten meanderen door het bos, ontstaan wisselende stroomsnelheden en schoner water. Dit komt ten goede aan de flora en fauna. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg hopen op een goede opkomst om gezamenlijk met de perceeleigenaren de visie verder uit te werken.

Informatie
De avond vindt plaats op dinsdag 5 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur bij De Groene Muze, Nieuwelijn 3 in Tilburg. Meer informatie via omgevingsmanager Waterschap Brabantse Delta Eline Boele. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-401 875 79 en via e-mail e.boele@brabantsedelta.nl.