Volg Stadsbos013

Image Alt

Intentieovereenkomst aanleg ecologische verbindingszones

Intentieovereenkomst aanleg ecologische verbindingszones

Intentieovereenkomst aanleg ecologische verbindingszones

Intentieovereenkomst aanleg ecologische verbindingszones

De gemeente gaat in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta ecologische verbindingszones aanleggen. Het agrarische gebied wordt intensief gebruikt, waardoor veel dieren het gebied niet meer kunnen doorkruisen. De verbindingszones moeten daar verandering inbrengen. Op woensdag 9 november tekenen beide partijen een intentieovereenkomst.

De ecologische verbindingszones verbinden natuurgebieden met elkaar en zijn 15 tot 25 meter breed. Ze bestaan uit een beek met flauwe oevers, natuurlijke graslanden, ruigtes en begroeiing van struiken.

De inrichting van de
verbindingszones is specifiek ingericht voor dagvlinders en libellen, kleine
zoogdieren, vogels en amfibieën. De Hultensche Leij wordt ook ingericht voor de
boomkikker om op lange termijn boomkikkerpopulaties met elkaar te verbinden tussen
vliegbasis Gilze-Rijen en de Kaaistoep. Het verwijderen van stuwen in de Groote
Leij en Oude Leij moet vismigratie
mogelijk maken.


Via vistrappen krijgen
verschillende vissoorten en andere waterdieren de kans om stroomopwaarts te
zwemmen om voedsel te zoeken en naar paai- en opgroeigebieden te gaan. Met het
uitvoeren van de maatregelen kan het waterschap met de Oude Leij gaan voldoen
aan de Europese normen voor de waterkwaliteit.

De start van de uitvoering
van deze maatregelen staat gepland voor de tweede helft van 2017.


Westkant van gemeente krijgt ecologische verbindingszones

De gemeente en waterschap Brabantse Delta leggen in de tweede helft van 2017 ecologische verbindingszones aan. De zones komen in het gebied tussen Tilburg en Gilze-Rijen, aan de westkant van de gemeente. Ze maken het mogelijk dat dieren het gebied doorkruisen.

Nu worden de agrarische gronden intensief gebruikt, waardoor dieren niet overal kunnen komen. De verbindingszones zijn bedoeld voor onder meer dagvlinders, libellen, kleine zoogdieren, vogels en amfibieën. De zones verbinden natuurgebieden met elkaar en zijn 15 tot 25 meter breed. Ze bestaan uit een beek met flauwe oevers, natuurlijke graslanden, ‘ruigtes’ en struiken.

De Hultensche Leij wordt onder meer ingericht voor de boomkikker. Zo komt er op langere termijn een verbinding voor deze kikkers tussen vliegbasis Gilze-Rijen en de Kaaistoep bij de Blaak.

Enkele stuwen in de Groote Leij en de Oude Leij gaan weg. Deze maatregel moet vis-migratie mogelijk maken. Via vistrappen krijgen verschillende soorten en andere waterdieren de kans om stroomopwaarts te zwemmen. Daar kunnen ze voedsel en paaigebieden zoeken.

Met het uitvoeren van de maatregelen kan de Oude Leij voldoen aan de Europese normen voor de waterkwaliteit.

Deze week hebben het waterschap en de gemeente een zogeheten intentieovereenkomst getekend.

In het gebied ten westen van Tilburg zijn al eerder werkzaamheden uitgevoerd om de natuur te bevorderen. Zo zijn jaren geleden diverse poelen gegraven en een meander in de Oude Leij. Een meander is een natuurlijke bocht in een rivier.