Volg Stadsbos013

Image Alt

Nieuwe amfibiesoort ontdekt: Poelkikker

Nieuwe amfibiesoort ontdekt: Poelkikker

Nieuwe amfibiesoort ontdekt: Poelkikker

Tijdens onderzoek naar amfibieën dat Stichting RAVON in opdracht van gemeente Tilburg heeft uitgevoerd, is in Stadsbos013 een nieuwe amfibiesoort ontdekt, namelijk: de poelkikker! De poelkikker is in drie poelen in Stadsbos013 aangetroffen. Deze kikkersoort is nog nooit eerder in dit gebied gezien.

Poelkikker
De poelkikker komt in Nederland hoofdzakelijk op de hogere zandgronden voor, dat wil zeggen: in het oosten en zuiden van het land. De kikkersoort komt uitsluitend voor in wateren met een goede waterkwaliteit. De poelkikker is landelijk niet bedreigd, echter kiest hij zijn plaatsen wel uit en komt hij alleen voor bij gebieden die niet onder invloed staan van de schadelijke gevolgen van intensieve landbouw (ammoniakhoudende drijfmest en chemische bestrijdingsmiddelen). In de gemeente Tilburg zijn dat Huis ter Heide, de Brand, en zoals nu blijkt ook Stadsbos013.

Het is bijzonder dat een kritische kikkersoort als de poelkikker voorkomt in een gebied dat van belang is als grondwaterbeschermingsgebied. Het oppervlaktewater dat momenteel in Stadsbos013 de grond in trekt, vormt het drinkwater voor onze toekomstige generaties.

Verschil met ”gewone” groene kikker.
De poelkikker is iets kleiner dan de “gewone” groene kikker, die door deskundigen de middelste groene kikker of bastaardkikker wordt genoemd. De soorten zijn op uiterlijk moeilijk te onderscheiden, wel op geluid voor een geoefend oor. De poelkikker kwaakt met een langerekte oplopende toon, terwijl de middelste groene kikker meer op- en neergaande tonen heeft. Er bestaat in Nederland nog een derde groene kikkersoort, namelijk de meerkikker of grote groene kikker.