Volg Stadsbos013

Image Alt

Ontwerp viaduct Bels Lijntje

Ontwerp viaduct Bels Lijntje

Ontwerp viaduct Bels Lijntje

Deze zomer ondergaat viaduct ‘Bels Lijntje’ een metamorfose. Om het historisch belang van het Bels Lijntje te benadrukken en om van de entree naar de Blaak via het viaduct van het Bels Lijntje (onder Rijksweg A58) een waardige entree te maken, is aan drie kunstenaars gevraagd ideeën voor een kunstschildering te ontwikkelen. Het winnende ontwerp van Jori van Boxtel geeft de passage de uitstraling die past bij Stadsbos013 en de historie van het Bels Lijntje.

Verbinding
In haar ontwerp voor de passage van het Bels Lijntje is Jori uitgegaan van de fauna van het omliggende natuurgebied en de cultuurhistorische en hedendaagse waarde van het Bels Lijntje. Het ontwerp vormt een nieuwe eenheid met de natuur. Zij wil de verbeeldingswereld van toeschouwers prikkelen en verbinding leggen tussen gebieden, tijdsgeesten, mens en natuur, mensen onderling, mens en historie en tussen het viaduct met de natuurrijke omgeving.

Meer informatie op http://wijkraaddeblaak.nl/passage-bels-lijntje