Volg Stadsbos013

Image Alt

Projectleider Stadsbos013 geinterviewd door studenten Avans en NHTV

Projectleider Stadsbos013 geinterviewd door studenten Avans en NHTV

Projectleider Stadsbos013 geinterviewd door studenten Avans en NHTV

Drie studenten, afkomstig van NHTV en Avans, interviewden deze week Paul van Hoesel, projectleider van Stadsbos013.

Studenten Steven de Wilde, Martijn Backx en Jeremy Pattiiha zijn vanuit hun opleiding civiele techniek en ruimtelijke ordening betrokken bij het project Bels Lijntje van Coöperatie Bels Lijntje. De heren doen onderzoek naar het verbreden van het Bels Lijntje om deze gangbaarder en nog aantrekkelijker te maken.

De studenten stelden verschillende vragen aan Paul van Hoesel, projectleider van Stadsbos013 om meer informatie te krijgen over de blik van de gemeente op het Bels Lijntje. Vragen als ‘op welke manier draagt het Bels Lijntje bij aan de versterking van Stadsbos013?’ passeerden de revue.

Het uiteindelijke doel van de studenten is om een creatief concept op te leveren dat ervoor zorgt dat het Bels Lijntje meer invulling krijgt en de gangbaarheid en aantrekkelijkheid van het lijntje vergroot voor bijvoorbeeld fietsers en wandelaars.