Volg Stadsbos013

Image Alt

Schaapsherder 27 juni met schapen weer naar de Gaas

Schaapsherder 27 juni met schapen weer naar de Gaas

Schaapsherder 27 juni met schapen weer naar de Gaas

27 juni rond 12 uur komt herder Bart van Ekkendonk uit Dongen met zijn kudde van ongeveer 250 schapen weer naar de Gaas (bij Witbrant) in Stadsbos013 om de heide daar te beheren. Het effect van grazers is onder meer dat ze dominante grassen, ruigtes, bosopslag en dergelijke kunnen tegengaan.

Tegenwoordig zijn er kuddes om de heide te onderhouden. Als je niet zou beheren/grazen, groeit die heide binnen de kortste keer vol met bos.Een schaapskudde met herder kan bovendien precies daar grazen waar de herder het wil. Daarin verschilt een kudde schapen van loslopende runderen, paarden of herten.