Volg Stadsbos013

Image Alt

Schapenbegrazing heide De Gaas-Witbrant

Schapenbegrazing heide De Gaas-Witbrant

Schapenbegrazing heide De Gaas-Witbrant

Binnen Stadsbos013 wordt op de oude heiderestanten in het gebied de Gaas aan de Witbrant in de Reeshof de hei weer in oude staat teruggebracht. Tijdens de laatste natuurwerkdag, in november 2016, werd eerder met een groep enthousiaste vrijwilligers de heide “ontbost”.

In juni en september 2017 komt herder Bart van Ekkendonk uit Dongen met zijn kudde van ongeveer 250 schapen de heide begrazen. Dit is een manier om de heide te beheren. Het effect van grazers is o.a. dat ze dominante grassen, ruigtes, bosopslag e.d. kunnen tegengaan.

Tegenwoordig
zijn er kuddes om de heide te onderhouden. Als je niet zou beheren/grazen, groeit die
heide binnen de kortste keer vol met bos.  Een gescheperde
schaapskudde (met een herder) kan bovendien precies daar grazen waar de herder het
wil. Daarin verschilt een kudde schapen van loslopende runderen, paarden of herten.

Indien meer details bekend zijn zullen deze worden geplaatst op deze site.

 

 

Schapenbegrazing heide De Gaas-Witbrant

Binnen Stadsbos013 wordt op de oude heiderestanten in het gebied de Gaas aan de Witbrant in de Reeshof de hei weer in oude staat teruggebracht. Tijdens de laatste natuurwerkdag, in november 2016, werd eerder met een groep enthousiaste vrijwilligers de heide “ontbost”.

In juni en september 2017 komt herder Bart van Ekkendonk uit Dongen met zijn kudde van ongeveer 250 schapen de heide begrazen. Dit is een manier om de heide te beheren. Het effect van grazers is o.a. dat ze dominante grassen, ruigtes, bosopslag e.d. kunnen tegengaan.

Tegenwoordig
zijn er kuddes om de heide te onderhouden. Als je niet zou beheren/grazen, groeit die
heide binnen de kortste keer vol met bos.  Een gescheperde
schaapskudde (met een herder) kan bovendien precies daar grazen waar de herder het
wil. Daarin verschilt een kudde schapen van loslopende runderen, paarden of herten.

Indien meer details bekend zijn zullen deze worden geplaatst op deze site.