Volg Stadsbos013

Image Alt

Sparrenhof

Sparrenhof

Sparrenhof

Het landgoed Sparrenhof ligt aan de Bredaseweg ten oosten van fietspad Bels Lijntje en strekt zich uit tot aan de Gilzerbaan. Het moet al eind negentiende eeuw zijn aangelegd door Guillaume Pollet (1841-1896). Hij was de zoon van Ludovicus Antonius Pollet, één van de grondleggers van de textielfabriek Pollet & Zonen. Als firmant in dit bedrijf was Guillaume in 1888 een van de hoogst ‘aangeslagenen’ (belastingbetalers) in de provincie Noord-Brabant.

Publiekelijke verkoop landgoed

Pollet was getrouwd met Constance De Horion-De Corby (1843-1902). Het echtpaar liet aan de huidige Spoorlaan vier villa’s naast elkaar bouwen. Deze panden werden, evenals landgoed Sparrenhof, in 1903 publiekelijk verkocht uit de nalatenschap van Guillaume’s weduwe. Het bijna 17 ha. grote landgoed bestond uit een ‘solied gebouwde, wel ingericht, net landhuis met boerenwoning, stal, schuren en koetshuis, sierlijk aangelegde lommerijkentuin en dreef voor het huis, goed bouw- en weiland aan weerszijden daarachter en aan de zuidzijde wel wassende mastbosschen’ (11 ha. dennenbos).

Fraters van Tilburg

Het landgoed is in het begin van de vorige eeuw in het bezit gekomen van de Fraters van Tilburg. Oorspronkelijk werd Sparrenhof gebruikt als kloosterboerderij. De bedoeling was om zelf het eten voor de Congregatie van de Fraters van Tilburg te verzorgen, bestaande uit (in 1920 maar liefst 339) fraters, kwekelingen en wezen die het Moederhuis en het complex er omheen aan de Gasthuisstraat bewoonden.

Daarnaast was het een geliefd doel voor een uitstapje van de fraters en hun kwekelingen. De boerderij werd bewoond door een pachter met zijn gezin. Daarnaast stelden de fraters een beheerder uit eigen gelederen aan. Waarschijnlijk kort na 1913 werd dat frater Eucharius van Keulen (1879-1929), een energieke man die het beheer combineerde met zijn werk in de bakkerij van het Moederhuis. Sparrenhof, nog altijd in het bezit van de Fraters van Tilburg, is sinds 1983 een vakantieboerderij.

Ronald Peeters
Foto Regionaal Archief
Foto Regionaal Archief
Foto Regionaal Archief
Foto Regionaal Archiref