Volg Stadsbos013

Image Alt

Stadsbos013 ontwaakt

Stadsbos013 ontwaakt

Stadsbos013 ontwaakt

Stadsbos013 ontwaakt

Elk seizoen en ieder moment
van de dag geeft een eigen sfeer aan Stadsbos013 met zijn diversiteit aan
natuur. Eind vorig jaar zijn amfibieënpoelen aangelegd om de biodiversiteit in
dit gebied te versterken. Amfibieën zijn belangrijke
graadmeters van de gesteldheid van de natuur. Ze zijn gevoelig voor
veranderingen in waterkwaliteit, verdroging en versnippering van het landschap.
De afgelopen jaren zijn enkele amfibieënsoorten verdwenen (bijvoorbeeld de
heikikker), maar er komen nog steeds bijzondere soorten voor, zoals de
kamsalamander. Libellen, waterplanten en vleermuizen varen ook wel bij deze
poelen. De vijvers leveren bovendien mooie plaatjes op. Fotograaf Dolph
Cantrijn legde een aantal poelen vast tijdens het ontwaken van de dag. De
foto’s benadrukken nog eens de schoonheid van Stadsbos013. Ook in de vroege
uren een bezoek meer dan waard.  


Foto: Dolph Cantrijn