Volg Stadsbos013

Image Alt

Stadsbos013 steeds toegankelijker

Stadsbos013 steeds toegankelijker

Stadsbos013 steeds toegankelijker

Donderdag 31 maart haalt TWM Gronden het prikkeldraad weg op plekken waar dit geen functie meer heeft. Het zogenaamde Nato prikkeldraad heeft 15 jaar ter afscherming van de waterwinputten gelegen, maar heeft nu geen functie meer.

Het komende jaar worden er op meerdere plekken in Stadsbos013 prikkeldraad en vervallen huisjes verwijderd. Vele rasters langs de bospercelen (terreinen van TWM Gronden B.V.) aan de openbare paden in het waterwingebied zijn oud en vervallen. Ze hebben ook geen functie meer en worden daarom opgeruimd. Hierbij wordt wel rekening gehouden met bijvoorbeeld de installaties van Brabant Water.

Door het prikkeldraad te verwijderen is het gebied voor wandelaars aangenamer om over de openbare paden te lopen. Op een aantal plaatsen worden ook de hutjes verwijderd. Deze vaak vervallen huisjes zorgen voornamelijk voor vandalisme in het gebied. Het verwijderen van het prikkeldraad en de huisjes betekent een mooier bos voor de bezoeker.

Door het weghalen van de rasters zijn de terreinen van TWM Gronden nog niet vrij toegankelijk. Hier wordt aan gewerkt.