Volg Stadsbos013

Image Alt

Succesvolle bijeenkomst Boscafé

Succesvolle bijeenkomst Boscafé

Succesvolle bijeenkomst Boscafé

Ook het 6e Boscafé heeft weer kunnen rekenen op een grote belangstelling. Tientallen mensen lieten zich half september informeren over het bosbeleid in Tilburg. Met het zichtbaar worden van de resultaten, neemt ook de waardering toe.
 
Beheer en onderhoud
De gemeente Tilburg heeft het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind 2018 aanbesteed bij de firma Weijtmans uit Udenhout. Het gaat om 26 bosgebieden, zo’n 600 hectare bos.
 
Voor elk bosgebied is een apart beheerplan opgesteld. Toename van de biodiversiteit is een van de doelstellingen. Daarom zijn bosranden meer open gekapt, lichtplekken in dichte bossen gemaakt en op een aantal plekken is begonnen met het terugdringen van uitheemse bomen, zoals de Amerikaanse eik. Tijdens het Boscafé liet Tom van Duuren plekken in Stadsbos013 zien waar Weijtmans de laatste maanden aan het werk is geweest. En de schaapsherder was er om uit te leggen hoe hij en zijn schapen bijdragen aan het open houden van de heide. 
 
Heidegebied de Gaas
Een goed voorbeeld van het effect van beheer en onderhoud, is heidegebied de Gaas. Een troosteloos jong dennenbos is veranderd in een bloeiende heide. In de Gaas liggen enkele oude heiderestanten die vrijwel geheel overwoekerd waren door jonge dennen en berken. Mede door een initiatief van een bewoonster uit Witbrant-West, is een plan gemaakt om de heide weer in ere te herstellen. Deze zomer stond een groot deel van de heide weer in bloei. Op de landelijke natuurwerkdag in november is ook hier weer een flink stuk hei boomvrij gemaakt.
 
Kijk hier welke plannen er zijn in de verschillende gebieden.