Volg Stadsbos013

Image Alt

Uitbreiding grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan

Uitbreiding grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan

Uitbreiding grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan

Zo’n driehonderd mensen bezochten op 23 oktober de informatieavond die provincie Noord-Brabant organiseerde over de uitbreiding van het grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan.
 
Wilt u weten waar de grens van het nieuwe grondwaterbeschermingsgebied straks loopt en of u ook in dit gebied komt te wonen? Ga dan naar www.brabant.nl/gilzerbaan
Vanaf 1 november 2017 ligt het ontwerpbesluit van de provincie ter inzage en kunt u gedurende zes weken uw zienswijze indienen. Ga hiervoor naar www.brabant.nl/terinzage.