Volg Stadsbos013

Image Alt

Uw mening telt voor Stadsbos013

Uw mening telt voor Stadsbos013

Uw mening telt voor Stadsbos013

Geen algemeen plan voor de toekomst van Stadsbos013, maar wel een duidelijke visie waarbinnen  ideeën, initiatieven en projecten makkelijker te ontwikkelen zijn.  Daarmee wil de gemeente aansluiten op de behoefte en vragen uit het gebied en de stad om meer helderheid te krijgen over de gewenste richting, de zogenoemde ‘stip op de horizon’. “Input, kennis en ideeën van ondernemers en burgers zijn daarbij onmisbaar”, aldus wethouder Mario Jacobs: ” Stadsbos013 is tenslotte van en voor de stad. Daarom nodigt de gemeente u van harte uit om mee te praten.”

Raamwerk als handvat
Een raamwerk moet richting en ondersteuning bieden aan (particuliere) initiatieven, waarbij ideeën makkelijker mogelijk worden gemaakt. Het raamwerk bestaat uit een ontwikkelingsvisie en de stadsbosbeeldtaal die de  kwaliteiten en ontwikkelingskansen weergeven van Stadsbos013 op het gebied van onder meer cultuurhistorie, landschappelijke diversiteit, natuur, routes en buitenmeubilair (zoals afvalbakken en banken). Bovendien kan het burgers, ondernemers en initiatiefnemers gerichter stimuleren om zelf met bepaalde onderdelen aan de slag te gaan. Zo’n kader is ook een belangrijk houvast bij de inrichting van de openbare ruimte. Het gaat versnippering tegen en draagt bij aan meer eenheid, uitstraling en een sterke identiteit van Stadsbos013.

Programma
De bedoeling van de avond is om te horen of dit raamwerk aansluit bij en recht doet aan de kwaliteiten van Stadsbos013. Daarnaast bespreken we hoe we samen Stadsbos013 langs deze lijn kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijk regionaal stadspark.
De avond begint met een toelichting op de visie, die dient als uitnodiging om met alle geïnteresseerden en betrokkenen gezamenlijk, gericht te werken aan een aantrekkelijk en herkenbaar Stadsbos013. Daarna gaat iedereen in groepjes aan de slag. Een begeleider per tafel hoort graag uw mening en inventariseert alle opmerkingen en ideeën. We sluiten de avond af met een borrel.   

Data
U kunt kiezen wanneer u komt. De avonden vinden plaats op dinsdag 19 december, donderdag 18 januari en donderdag 1 februari. Inloop vanaf 19 uur. Het programma start om 19.30 uur. U kunt deelnemen door vóór 10 december een mail te sturen naar info@stadsbos013.nl met daarin de datum waarop u aanwezig bent. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van ontvangst en volgt de locatie.

Stadsbos013
Het is niet stil rondom Stadsbos013. Afgelopen jaren zijn er al heel wat leuke initiatieven ingediend en ontwikkeld en projecten uitgevoerd Daarover leest u meer op www.stadsbos013.nl. Drie expeditieleiders zijn aan de slag gegaan als schakel tussen initiatiefnemer en gemeente. U vindt hen ook op de website, net als een filmpje over Stadsbos013, informatie over projecten en de gratis wandelkaart die u kunt downloaden.

Vragen
Mocht u vooraf nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar info@stadsbos013.nl