Volg Stadsbos013

Image Alt

Verrassende wandeling 29 oktober Stadsbos013

Verrassende wandeling 29 oktober Stadsbos013

Verrassende wandeling 29 oktober Stadsbos013

Stadsbos013 kent vele gezichten, waaronder dat van de Drijflanen. Een nog relatief onbekend natuurgebied dat ligt tussen het Wandelbos en de Reeshof. Zondag 29 oktober organiseert IVN Tilburg een wandeling door dit zeer gevarieerde landschap van bos, grasland en maar liefst 9 poelen. Van oudsher zijn hier veel amfibieën te vinden. Naast de gewone pad, de bruine en groene kikker en de kleine watersalamander, komen ook de beschermde soorten kamsalamander en vinpootsalamander voor.

De wandeling start om 10.00 uur aan de Top Naeffdreef 12 en duurt tot 12.00 uur.

Meer info IVN activiteiten drijflanen