Volg Stadsbos013

Image Alt

Vervangen bomen Stadsbos013

Vervangen bomen Stadsbos013

Vervangen bomen Stadsbos013

Vanaf maandag 11 mei t/m 29 mei laat de gemeente dode sparren verwijderen uit Stadsbos013. Deze bomen hebben de aanwezigheid van de letterzetter kever in combinatie met langdurige periodes van droogte in 2018 en 2019 helaas niet overleefd. Ze kunnen spontaan omvallen en er kunnen takken uitvallen. Hierdoor zijn ze een direct gevaar voor bezoekers. Het gaat in totaal om bijna 4 hectare verdeeld over de locaties Reeshofbos, Oude Warande en Heidepark-Vredelust. Op deze locaties plaatst de aannemer hekken en borden om de bezoekers te waarschuwen en te beschermen.

Door de droogte van februari van dit jaar is het kappen van de bomen sneller nodig dan verwacht. Eerder zijn er al dode en onveilige bomen verwijderd langs de mountainbikeroute, omdat deze een gevaar opleverden voor gebruikers van de route.

Voorafgaand aan de werkzaamheden controleert de aannemer de bomen om te zien of er beschermde dier- en plantsoorten aanwezig zijn volgens de wet Natuurbescherming. Ook zijn de werkzaamheden afgestemd met de Stichting Stadsbomen.

Er komt een plan van aanpak om de bomen op de genoemde locaties te vervangen door nieuwe bomen. Bij de keuze voor nieuwe bomen wordt rekening gehouden met de veranderende weersomstandigheden (klimaatadaptatie). De nieuwe bomen moeten bovendien weer veel verschillende dieren en insecten aantrekken (biodiversiteit). Het plan van aanpak wordt eveneens opgesteld in overleg met Stichting Stadsbomen.

Meer informatie over de exacte locaties van de te kappen bomen en de sterfte van de sparren vindt u in de ‘Rapportage sterfte sparren en gevaarzetting Reeshofbos, De Oude Warande en Heidepark-Vredelust Tilburg’ op de pagina www.tilburg.nl/natuurlijk.