Volg Stadsbos013

Image Alt

Vervolg aanleg Mountainbikeroute

Vervolg aanleg Mountainbikeroute

Vervolg aanleg Mountainbikeroute

De realisatie van de mountainbikeroute in Stadsbos013 is weer een stapje dichterbij. De ingediende bezwaren zijn door de bezwarencommissie ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard of hebben geleid tot kleine aanpassingen in de route die binnen de omgevingsvergunning vallen.

Besluit bezwarencommissie
Bezwaarmakers konden hun bezwaren toelichten tijdens een hoorzitting op 15 februari jl. Na beoordeling van de feiten heeft de commissie geconstateerd dat de omgevingsvergunning terecht is toegekend. Het college van B&W heeft het advies van de commissie overgenomen. Het college heeft een extra voorschrift verbonden aan de omgevingsvergunning: de maximale dieptemaat  voor het aanleggen van de paden is 40 centimeter, gemeten vanaf de minerale bodem.

Voortgang van de aanleg
Bezwaarmakers en vergunninghouders kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van de beslissing in beroep gaan tegen dit besluit. Omdat er ook rekening gehouden wordt met het broedseizoen en de bouwvak, gaat de aanleg van de route half augustus weer verder. De mountainbikeroute is naar verwachting eind 2018 gereed.