Volg Stadsbos013

Image Alt

Visie Stadsbos013

Visie Stadsbos013

Visie Stadsbos013

Stadsbos013. Een herkenbaar en aantrekkelijk stadsbos voor stad en regio waar een goede balans is tussen natuur en recreatie. Een plek waar veel te doen en te beleven is, zonder de biodiversiteit en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het gebied te schaden maar juist te versterken. Een uitgestrekt natuurgebied dat goed toegankelijk is en voor veel doelgroepen aantrekkelijk. Deze plek biedt ruimte aan initiatieven van bewoners en ondernemers. Voor het bewaken van de eenheid in het gebied en te weten binnen welke kaders ideeën ontwikkeld kunnen worden, heeft de gemeente een ontwikkelingsstrategie gemaakt, genaamd het Ruimtelijk Raamwerk.

Samenwerking
Deze visie is ontwikkeld in samenwerking met twee bureaus. Belangrijk hierin is de input van vele betrokkenen die zijn geïnterviewd. Hun kennis en informatie over het gebied was heel waardevol voor de ontwikkeling van de plannen. Dat geldt ook voor de informatie en vragen die zijn opgehaald tijdens de workshops eind 2017 en begin 2018. Betrokkenen, ondernemers en bewoners waren uitgenodigd om hun visie, tips en opmerkingen te geven op de conceptvisie.

Beeldtaal
De inrichting van een gebied bepaalt mede de aantrekkelijkheid en de beleving. Daarbij kun je denken aan zaken als verlichting, bestrating, hekwerken, picknickplekken en afvalbakken. Door deze zogenoemde inrichtingselementen in dezelfde lijn te houden en materialen te gebruiken die passen bij het gebied, bevorder je de uitstraling en de aantrekkelijkheid van Stadsbos013. Momenteel bestaat er nog te veel diversiteit. Er is een stadsbosbeeldtaal ontwikkeld, die moet zorgen voor een eenduidige en aantrekkelijke uitstraling van Stadsbos013.  

Verloop proces
Het Ruimtelijk Raamwerk is nog een concept versie. De komende maanden gebruikt de gemeente om per deelgebied het gesprek aan te gaan met belanghebbenden. Uiteindelijk wordt het Raamwerk aangevuld met zogenaamde spelregels. Daarmee wordt duidelijk wat er in het gebied mogelijk is. De gemeente streeft ernaar om dit voor de zomer af te ronden.

Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u het Ruimtelijk Raamwerk en de stadsbosbeeldtaal ontvangen, stuur dan een mail naar info@stadsbos013.nl.