Volg Stadsbos013

Image Alt

Werkzaamheden aan het bos in De Kaaistoep

Werkzaamheden aan het bos in De Kaaistoep

Werkzaamheden aan het bos in De Kaaistoep

Omvorming naar klimaatbestendig bos met meer biodiversiteit.

Dit winterseizoen werkt TWM Gronden op een aantal plekken in de bossen van De Kaaistoep, onderdeel van Stadsbos013. In oktober verwijderen we bomen om ruimte te maken voor het aanplanten van zogeheten rijkestrooiselsoorten.

Deze aanplant is onderdeel van een maatregelenpakket dat Bosgroep Zuid Nederland realiseert in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de provincie Noord-Brabant. Dit programma kent drie doelstellingen: de achteruitgang van de biodiversiteit als gevolg van stikstof stoppen, het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie zodat biodiversiteit kan toenemen.

De bomen en struiken met rijk strooisel die we gebruiken, hebben een belangrijke rol binnen het bosherstel. Met hun bladeren helpen ze de bosbodem weer voedzaam en gezond te maken. Ze dragen ook bij aan herstel van de mineralenbalans. Zo ontstaat een gezond, gevarieerd en weerbaar bos met kansen voor biodiversiteit.

Afgelopen jaren hebben we via dit project al meer bos omgevormd.

In een stuk bos tussen het Bels lijntje en het Reuselpad zijn de voorbereidingen al zichtbaar. Er staan namelijk op diverse bomen stippen. De bomen met een oranje stip vervangen we door nieuwe aanplant. De bomen met een blauwe stip blijven voor de lange termijn staan. Dit noemen we toekomstbomen. Ook zijn er aanwijzingen voor de werklui te zien. Er worden onder andere bomen geringd, zodat deze staand dood hout vormen. Dit is onmisbaar voor veel dieren in het bos. Een goed voorbeeld hiervan is de grote bonte specht,  die niet alleen voor nestgaten afhankelijk is van deze dode bomen, maar hier ook veel voedsel in vindt. Later in het winterseizoen verwijderen we op andere plekken in het De Kaaistoep nog meer bomen. Om het bos meer biodivers en klaar voor de toekomst te maken. Over deze werkzaamheden houden we u vanzelfsprekend op de hoogte.

Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met Jaap van Kemenade, beheerder terreinen bij TWM Gronden B.V. per email jaap.van.kemenade@twm.nl

Meer informatie over het “rijkestrooiselsoorten” vindt u op: www.bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland

Locatie van de werkzaamheden: