Volg Stadsbos013

Image Alt

Zeldzame Orchidee

Zeldzame Orchidee

Zeldzame Orchidee

Een van de verrassingen van Stadsbos013 is dat er een zeer zeldzame soort orchidee groeit: de Dennenorchis. Gemeentelijk ecoloog Mischa Cillessen vertelt wat er zo bijzonder is aan dit plantje van de rode lijst. Een verborgen schat in het grootste stadbos van Nederland…

”De dennenorchis komt voor in de kruidlaag van voedselarme, iets vochtige dennenbossen. Vooral in dennenbossen met een slecht ontwikkelde struiklaag komt de soort voor. De orchidee is in Nederland en België wettelijk beschermd. Deze soort staat op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vaatplanten en wordt beschouwd als zeer zeldzaam, zeker in Brabant. Deze zeldzame orchidee komt maar op twee plaatsen in Brabant voor en op maar een paar plaatsen in Nederland. In de duinbossen van Schoorl en op Terschelling komt de dennenorchis vaker voor.

Leeshier het gehele artikel op de website van het Milieucafé.