Volg Stadsbos013

Image Alt

Boscafés

Boscafés

Boscafés

Trek erop uit en leer alles over (het beheer van) onze bossen tijdens één van de Boscafés van Boomrooijerij Weijtmans, de bosbeheerder van de Tilburgse bossen.

Website Tilburgs Bos

 

De Blaak

Het wordt een bijzonder Boscafé. We lichten namelijk ons werkplan toe voor het beheer van het bos aan beide kanten van de Weteringlaan. Vervolgens gaan we met u in het bos het werk uitzetten. We kijken wat knelpunten zijn, zoals gevaarlijke situaties. Ook gaan we op zoek naar de parels onder de bomen en bodemvegetatie. We nemen u mee in de werkzaamheden die gedaan moeten worden om het bos goed te laten ontwikkelen en om de veiligheid te borgen.

Wanneer: dinsdag 7 september van 18.30 tot 20.00 uur.

Waar: kruising Reuselpad/Weteringlaan

Aanmelden vóór 3 september via: bosbeheertilburg@weijtmans.nl

 

De Gaas

Met het beheer van de afgelopen jaren hebben we weer een fraai heidelandschap terug gegeven aan het bosgebied De Gaas. Het komend winterseizoen gaat firma Weijtmans werkzaamheden uitvoeren (dunnen) in het aangrenzende bosgebied. Hierbij worden belangrijke keuzes gemaakt voor de toekomst. Er wordt bijvoorbeeld ruimte gemaakt voor inheemse boom- en struiksoorten. Dit is nodig voor het herstel van de ecologie en de bosbodem. Natuurlijk gaat dit niet ten koste van hele mooie en bijzondere exoten die hun plaats hebben veroverd.

Wanneer: zondag 12 september van 10.30 tot 12.30 uur.

Waar: Witbrantlaan West tegenover huisnummer 29

Aanmelden vóór 8 september via: bosbeheertilburg@weijtmans.nl

 

Wandelbos

Er staan veel bijzondere bomen rond de grote vijver. De bomen doen het super goed met het groeizame weer van de zomer van 2021. Komend seizoen gaat firma Weijtmans dunnen in diverse percelen van het Wandelbos. Voor herstel en behoud van de bijzondere cultuurelementen, zoals de diversiteit aan boomsoorten en open en gesloten plekken in het bos en ter verbetering van ecologie en bosbodem. Het Wandelbos is een bijzonder erfgoed dat met zorg beheerd wordt.

Wanneer: zondag 12 september van 14.00 tot 16.00 uur.

Waar: Indigolaan tegenover huisnummer 23

Aanmelden vóór 8 september via: bosbeheertilburg@weijtmans.nl

 

Reeshofbos

Het Reeshofbos is bij uitstek een publieksbos, een zeer belangrijk wandelgebied voor de bewoners van de Reeshof. Het bos levert zuurstof en verkoeling voor de buurt en moet veilig toegankelijk zijn. Bovenaan het beheer staat de verdere ontwikkeling van natuurwaarden en landschapsbeleving. Komende winter gaan we het dunningswerk voortzetten dat de afgelopen jaren is gestart. Wij laten u tijdens een wandeling zien waar we komend zaagseizoen werkzaamheden gaan uitvoeren.

Wanneer: zondag 26 september van 10.30 tot 12.30 uur.

Waar: Reeshofdijk nabij kruising met de Dalenstraat in het bos

Aanmelden vóór 23 september via: bosbeheertilburg@weijtmans.nl