Volg Stadsbos013

Image Alt

Ga mee met de bosdunning!

Ga mee met de bosdunning!

Ga mee met de bosdunning

Voorafgaand aan het zaagseizoen in de bossen verschijnen er stippen op enkele bomen. Als je wat langer kijkt zie je meer en meer stippen. ‘Er blijft niet veel over van het bos’, wordt ons dan toegeroepen of wordt in stilte verzucht.

Oranje stippen op de bomen geven aan dat deze boom van zijn wortels gezaagd gaat worden. De stam wordt afgevoerd of blijft liggen. Het takhout blijft in ieder geval achter in het bos.

Een oranje stip is meestal het resultaat van zorgvuldig kijken naar het bos en naar de onderlinge verhoudingen van de bomen, in afstemming met de boodschap die het bosbeheerplan meegeeft als richting waarin het bos zich mag ontwikkelen. Zorgvuldig kijken, beoordelen, afwegen en vervolgens de keuze maken. Het is een creatief gebeuren, dat de
wandelaar die tot stippenkijker wordt niet zomaar kan volgen.

In de Tilburgse bossen wordt de afweging gemaakt in relatie tot veiligheid, gewenste ecologische bosontwikkeling, historie van het gebied en bosbeleving voor de wandelaar. Bij de keuze welke bomen ruimte te geven en daarom buurbomen weg te nemen doet het
motief van houtoogst niet mee.

Heb je belangstelling om een keer mee te gaan bij het uitzetten van een dunning? Je bent van harte welkom! We vinden het als beheerder samen met de gemeente Tilburg belangrijk dat burgers begrijpen wat bosbeheer inhoudt, dat stippen niet zomaar gezet worden.

Wandelbos: vrijdag 3 september: 08.00 – 10.00 uur en 10.30 – 12.30 uur

Reeshofbos: vrijdag 24 september: 08.00 – 10.00 uur en 10.30 12.30 uur

Noorderbos (geen Stadsbos013): dinsdag 24 augustus 12.30 – 14.30 uur en 15.00 17.00 uur

Lighallen (geen Stadsbos013): donderdag 16 september: 08.00 – 10.00 uur en 10.30 – 12.30 uur

 

Geef jezelf op bij bosbeheertilburg@weijtmans.nl en je krijgt gegevens over hoe en waar je de blesser ontmoet.

Tips: Kleed jezelf tekenbestendig: sok over de broekspijp. Neem een snach en wat te drinken mee. Trek iets ouds aan.

Website Tilburgs Bos