Volg Stadsbos013

Image Alt

IVN-wandeling Kaaistoep

IVN-wandeling Kaaistoep

IVN-wandeling Kaaistoep

IVN Tilburg organiseert diverse wandelingen door Stadsbos013. Ga dit keer mee door de Kaaistoep.

De Kaaistoep is onderdeel van het grondwaterbeschermingsgebied ten westen van de bebouwde kom van Tilburg en ten noorden van de A58. Deze voormalige landbouwgronden werden vanaf 1994 door de Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij ingericht als natuurgebied, met onder meer ecologisch beheerde graslanden, houtsingels en moerasjes. De Kaaistoep is een belangrijk leefgebied voor diverse amfibieën, reptielen, libellen en voor bedreigde en kwetsbare vogelsoorten als de boomvalk, de ransuil en de klapekster. De Oude Leij meandert door het gebied en deelt dit gebied in tweeën. In de Kaaistoep liggen 13 poelen en het Prikven van 1 hectare groot.

De Kaaistoep is landelijk bekend door het vele onderzoekswerk van de KNNV, zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar de dramatische afname van het aantal insecten.

Wanneer: Zaterdag 24 augustus, 10.00 – 12.00 uur.

Startlocatie: De slagboom bij de kruising Oude Rielsebaan / Keistoep, de Kaaistoep, Tilburg.

Meer informatie: website IVN Tilburg