Volg Stadsbos013

Image Alt

Boomkikkers in Tilburg

Gerealiseerd

Boomkikkers in Tilburg

Boomkikkers in Tilburg

Boomkikkers staan op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten, maar in Stadsbos013 kun je ze vinden.

Vorig jaar heeft Ecologisch Adviesbureau Natuur Balans voor het eerst een groep boomkikkers uitgezet in Stadsbos013 om de populatie te vergroten. Ook bij de vliegbasis in Gilze zijn boomkikkers te vinden. Het doel is om de boomkikkers in Gilze en Stadsbos013 met elkaar te verbinden. Daarom wordt ook dit jaar weer een groep kikkers uitgezet.