Volg Stadsbos013

Image Alt

Boomkikkers in Tilburg

Boomkikkers in Tilburg

Boomkikkers in Tilburg

Boomkikkers staan op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten, maar in Stadsbos013 kun je ze vinden.

In 2016 heeft ecologisch adviesbureau Natuur Balans voor het eerst een groep boomkikkers uitgezet in Stadsbos013 om de populatie te vergroten. Ook bij de vliegbasis in Gilze zijn boomkikkers te vinden. Het doel is om de boomkikkers in Gilze en Stadsbos013 met elkaar te verbinden. Daarom zijn ook in 2017 en de jaren daarna groepen kikkers uitgezet.