Volg Stadsbos013

Image Alt

Het bewaarde land

Het bewaarde land

Het bewaarde land

In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 4, 5 en 6 de natuur tijdens drie hele dagen verspreid over drie achtereenvolgende weken. Dit doen zij in kleine groepjes, onder leiding van goed opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde Land. Vanuit hun eigen liefde voor de natuur stimuleren de wachters dat de kinderen open staan voor wat ze in de natuur kunnen waarnemen en ervaren. Kinderen bouwen daardoor een band op met de natuur en het verrijkt hun leven.

Het Bewaarde Land is gevestigd op landgoed Heidepark in de nabijheid van Villa Vredelust.