Volg Stadsbos013

Image Alt

Insectenreservaat Drijflanen

Insectenreservaat Drijflanen

Insectenreservaat Drijflanen

Bosgebied Drijflanen in Stadsbos013 wordt binnenkort omgedoopt tot “insectenreservaat” om meer ruimte te bieden aan bijzondere insecten, zoals bijvoorbeeld de zandloopkever, zandbij, metselbij, slankmier en de houtwesp. De werkzaamheden daarvoor, uitgevoerd door Brouwers Groen, starten in de week van 13 februari en duren twee tot drie weken.

De Drijflanen is een klein landschap met een afwisseling van bossen, graslanden, poelen en een stukje heide in het westelijk deel van Stadsbos013. Het gebied wordt begrensd door de spoorlijn, de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en de Jozef Platteweg, en heeft een oppervlakte van 32 hectare.

Wat gaat er gebeuren:

  • Er worden ‘steilranden’ aangebracht waar insecten zoals graafbijen eitjes kunnen ingraven in het opwarmende zand;
  • Er komt meer dood hout voor insecten die daarin hun eitjes afzetten of waarvan de larven (jarenlang) leven in dit hout;
  • Er komt een geleidelijke(re) overgang van bos naar kruidenrijk grasland door het aanplanten van struikgewas in en aan de bosrand. Dit struweel (struikgewas) bestaat uit inheemse bloeiende struiken waar insecten nectar en stuifmeel kunnen ophalen;
  • Er worden populieren aangeplant in de bosranden. Populieren groeien relatief snel maar takelen ook snel af. Daarmee vormen ze een ideale voedselbron voor veel keversoorten, zoals de vermiljoenkever;
  • Bestaande bomen ‘veteraniseren’ (verouderen). Door de aftakeling van bomen die anders toch geveld zouden worden te versnellen wordt meer dood hout gecreëerd als voedselbron voor insecten en andere kleine dieren.

Zwemwater voor honden
In de Drijflanen liggen een achttal poelen. Deze poelen geven de diverse bijzondere reptielen, amfibieën en insecten een kans tot overleven en ontwikkelen. Op dit moment worden veel poelen gebruikt als zwemwater voor honden. Helaas is dit niet goed voor de plantjes die groeien op de bodem van de poelen. Planten kunnen zich hierdoor niet goed meer ontwikkelen. Insecten hebben daardoor minder schuilmogelijkheden en daarmee hebben amfibieën ook minder voedsel. Het is natuurlijk voor de hond heerlijk om in het water te spelen. Daarom is er één poel aangewezen in het gebied waar de hond naar hartenlust kan zwemmen. Dit is poel nummer 6 van de wandelroute, de Kikkervisjespoel. Geniet binnenkort van het mooie insectenreservaat in de Drijflanen. Ga respectvol om met de natuur en blijf zoveel mogelijk op de wandelpaden.