Volg Stadsbos013

Image Alt

Natuurbeheer door schaapskudde

Natuurbeheer door schaapskudde

Natuurbeheer door schaapskudde

Evenals voorgaande jaren, zal ook dit jaar een kudde schapen gaan assisteren bij het onderhouden van de heide en grasgebieden in Tilburg.

Onderdeel van het meerjaren beleid is het laten begrazen door schapen van een aantal heidegebieden en graslanden in de Tilburgse bossen. Deze aanpak helpt om de gebieden weer in een goede conditie te brengen, want schapen eten juist die gewassen die een gezonde ontwikkeling in de weg staan.

De kudde van wollige dames en heren zal onder toezicht van een herder in de gekozen gebieden rondtrekken. Gedurende de begrazingsdagen bent u van harte welkom om wat meer informatie aan de herder te vragen; zij of hij vertelt graag over de kudde. Wij vragen u wel om de de kudde alleen te benaderen als de herder in de buurt is, en te zorgen dat de hond (indien deze in het gebied welkom is) goed aangelijnd te houden.

Planning periode mei t/m november

Bleukbos: 7 en 8 juni; 31 augustus en 1 september; 13 en 14 november

Drijflanen: 13 tot 31 mei; 9 tot 24 augustus; 1 tot 12 november

De Gaas: 31 juli tot 5 augustus; 26 tot 31 oktober

(De planning is onder voorbehoud.)