Volg Stadsbos013

Image Alt

Onderhoud: Bosdunning

Onderhoud: Bosdunning

Onderhoud: Bosdunning

Binnenkort zal gestart worden met de boswerkzaamheden in de diverse bosgebieden in Stadsbos013. Uitgangspunten van deze werkzaamheden staan beschreven in het beheerplan van bosgebieden (zie website www.tilburgsbos.nl).

De laatste weken hadden we een werkverkenning in de diverse bosgebieden met een aantal bewoners. Aandachtspunten zijn genoemd, zoals het vrijstellen van vooral inheemse boom- en struikhout soorten. Dit vanwege het grote ecologische belang van de inheemse soorten. Op die soorten huizen grote aantallen insecten. Menigeen ziet het belang van de bevordering van de biodiversiteit.

We hebben de bomen die we willen verwijderen met stippen gemarkeerd. Altijd zijn er redenen om uiteindelijk te besluiten een boom weg te nemen. Enkele voorbeelden zijn: het wegnemen van een boom vanwege gevaarzetting voor passanten en/of aanwonenden, wegnemen om meer ruimte te geven aan inheemse boomsoorten in het kronendak of inheemse struiksoorten in de onderlaag. Ook nemen we soms bomen weg om de ruimtelijke verhoudingen te verbeteren.

Stamhout blijft gedeeltelijk achter in het bos, met het takhout. Dit hout wordt met de tijd tot bosgrond voor de blijvende of nieuwe bomen. Een deel van het vrijkomende hout krijgt een nieuwe bestemming als bijvoorbeeld balk, plank of papier.

Tijdens de uitvoering van de boswerkzaamheden wordt de bezoeker geattendeerd op mogelijk gevaar. Wij vragen u tijdens de werkzaamheden het gebied niet onnodig te betreden en afstand te houden tot de werkzaamheden.