Volg Stadsbos013

Image Alt

Onderhoud ruiterroute Stadsbos013

Onderhoud ruiterroute Stadsbos013

Onderhoud ruiterroute Stadsbos013

Vanaf 7 maart voert de aannemer in opdracht van de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan het ruiterpad in Stadsbos013. Om het zicht op de kruisingen tussen de ruiterroute en de mountainbikeroute te verbeteren, wordt beplanting gesnoeid of in een enkel geval verwijderd. Daarnaast worden er bijvoorbeeld kuilen met zand opgevuld en worden er tweeëndertig bomen verwijdert. Deze bomen worden om veiligheidsredenen verwijdert. Er zijn bomen aangetast of dood. Daardoor kunnen ze omvallen of afbreken. Door het uitvoeren van deze onderhoudswerkzaamheden aan de ruiterroute wordt ervoor gezorgd dat de paden veilig en toegankelijk blijven voor ruiters.

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat een deel van de ruiterroute tijdelijk is afgesloten. De snoei- en kapwerkzaamheden zijn klaar voor de start van het broedseizoen. Wij vragen u tijdens de werkzaamheden het gebied niet onnodig te betreden en afstand te houden tot de werkzaamheden.

Andere onderhoudswerkzaamheden aan het ruiterpad zullen naar verwachting 22 april klaar zijn, mits de weersomstandigheden dit toelaten.