Volg Stadsbos013

Image Alt

Realisatie ecologische verbindingszone Gilzerbaan

Realisatie ecologische verbindingszone Gilzerbaan

Realisatie ecologische verbindingszone Gilzerbaan

De gemeente Tilburg werkt aan de realisatie van een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Gilzerbaan. Deze wordt ten westen begrensd door de Hultense Leij en ten oosten door de golfbaan Prise d’Eau. Door de aanleg van de ecologische verbindingszone wordt 3,8 hectare akkerland in Stadbos013 omgevormd tot natuur, waardoor het leefgebied van verschillende diersoorten wordt vergroot. Daardoor verwachten we grotere aantallen van onder andere de vinpootsalamander, de levendbarende hagedis, boomkikker, de patrijs en het bont dikkopje. Er ontstaat meer variatie in het landschap waardoor het beter bestand is tegen de veranderende weersomstandigheden. Ook wordt er grond afgegraven voor twee poelen en het verflauwen van greppels. De vrijgekomen grond wordt in het terrein verwerkt. Er worden takkenrillen en keverbanken aangebracht. Daarna richt de gemeente het gebied opnieuw in door het aanplanten van nieuwe struiken. Ten slotte wordt er een afrastering langs de westzijde geplaatst. De werkzaamheden starten begin oktober 2022 en afhankelijk van het weer duren deze 3 weken. De plantwerkzaamheden vinden in het najaar plaats.