Volg Stadsbos013

Image Alt

Steenmeel helpt bij bodem- en natuurherstel bij De Kaaistoep

Steenmeel helpt bij bodem- en natuurherstel bij De Kaaistoep

Steenmeel helpt bij bodem- en natuurherstel bij De Kaaistoep

Op 18 en 19 januari wordt er steenmeel gestrooid per helikopter in het natuurgebied De Kaaistoep. Deze herstelmaatregel is nodig om de bodem te helpen herstellen, omdat hij ernstig verzuurd is door uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak. De bodemwerking is zo verstoord dat voedingsstoffen en mineralen makkelijk wegspoelen, terwijl er veel te veel stikstof achterblijft. Dat heeft ernstige gevolgen voor planten en dieren. Steenmeel helpt de mineralenbalans weer in balans te brengen, zodat de bodem beter kan functioneren. De biodiversiteit neemt daardoor toe en de natuur wordt weerbaarder tegen stikstofdepositie en klimaatverandering. Zo krijgen belangrijke dieren en planten weer alle kansen.

Steenmeel is gemalen steen en is dus een volledig natuurlijk materiaal. Het is rijk aan voedingsstoffen en mineralen die geleidelijk worden afgegeven aan de bodem. Hierdoor kan de balans in de bodem duurzaam herstellen en de biodiversiteit toenemen. Na het verspreiden ligt het steenmeel als een klein laagje op de grond waarna het al snel in de grond verdwijnt. Daar zet het zijn nuttige werking nog lange tijd voort. Zeker zo’n 30 jaar! De bodem wordt vitaler, kan beter functioneren en houdt vocht makkelijker vast.

Zo min mogelijk verstoring dankzij de helikopter
Het verspreiden van steenmeel gebeurt met inzet van een helikopter. Zo kan men heel nauwkeurig werken zonder de bodem te verstoren en ook dieren hebben met deze methode het minst last van de werkzaamheden. Bovendien is deze werkwijze zowel voor het milieu als qua tijd en kosten de meest gunstige keuze.

Gebieden waarin gewerkt wordt tijdelijk afgesloten
Het steenmeel wordt verspreid over 37 hectare bos bij De Kaaistoep. Steenmeel is niet schadelijk voor de gezondheid, maar inademen is natuurlijk niet gewenst. Het is dus belangrijk om voldoende afstand te houden tot het gebied waar de helikopter aan het werk is. Daarom zijn enkele (fiets)paden en delen van het gebied tijdens de werkzaamheden korte tijd afgesloten voor bezoekers. Dit staat met borden in het gebied aangegeven.

Uitvoering sterk weersafhankelijk
De uitvoering is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De dagen dat de helikopter kan vliegen zijn van tevoren dus niet met zekerheid te noemen. De meest actuele informatie over wanneer er waar gevlogen wordt, is te vinden op de website van Bosgroep Zuid Nederland. Hier is ook meer informatie te vinden over de noodzaak om de bodem te helpen herstellen, de werking van steenmeel en de verschillende herstelprojecten.

Deze herstelmaatregel is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.
Foto: P. van Schalen