Volg Stadsbos013

Image Alt

Tweede fase uitbreiding heide Stadsbos013

Tweede fase uitbreiding heide Stadsbos013

Tweede fase uitbreiding heide Stadsbos013

Update: werkzaamheden uitgesteld

TWM Gronden B.V. stelt de werkzaamheden uit. De voorbereidingen voor de werkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan verwacht. Omdat TWM Gronden geen dieren wil storen tijdens het broedseizoen, is het doel om na de zomer van start te gaan met de tweede fase van het project.

 

Eind 2017 startte de eerste fase van de werkzaamheden om heidegebied de Sijsten in De Kaaistoep te vergroten. In februari, voor het vogelbroedseizoen, gaat de tweede fase van dit project van start. De uitbreiding van het heidegebied in Stadsbos013 is goed voor de biodiversiteit en het behoud van het heidelandschap. Bijzondere planten en dieren, zoals de stekelbrem en de levendbarende hagedis, profiteren hiervan.

 

Heidegebied de Sijsten is onderdeel van het natuurgebied De Kaaistoep en eigendom van TWM Gronden (voormalige Tilburgsche Waterleiding Maatschappij). Door het uitbreiden van het heidegebied komt het landschap beter tot zijn recht als leefgebied voor verschillende planten en dieren. Op de Sijsten komen typische heidesoorten voor, zoals de Nachtzwaluw. Maar er groeien in dit gebied ook erg bijzondere plantensoorten, zoals Liggende vleugeltjesbloem, Klein warkruid, Stekelbrem en Hondsviooltje. Daarnaast vormt De Sijsten het leefgebied voor de enige reptielensoort uit de omgeving: de levendbarende hagedis.

 

Om het heidegebied te vergroten moet een deel van het van oudsher monotone dennenbos omgevormd worden naar heidelandschap. Om ruimte te maken voor een open heidelandschap worden er bomen gekapt. Uiteraard blijft een deel van de bomen staan. Dit zorgt voor afwisseling in de begroeiing. Dat is ook erg belangrijk in een heidelandschap. Het omliggende bosgebied gaat geleidelijk over in heide en vormt zo één geheel. Dit is goed voor de biodiversiteit. De tweede fase van het project gaat in februari van start. Uiteindelijk zal het heidegebied zeker twee keer zo groot zijn als het voorheen was.

 

Natuurontwikkeling

Het heidegebied de Sijsten ligt in het zuidwesten van Stadsbos013 en grenst aan de A58. TWM Gronden is als eigenaar van dit gebied al meer dan 20 jaar bezig met natuurontwikkeling. Zij dragen bij aan het behouden en vergroten van de biodiversiteit in de omgeving. Door de uitbreiding van het heidegebied krijgen bijzondere planten en dieren een groter leefgebied. Dit bevordert het evenwicht in het ecosysteem. Het voornemen voor uitbreiding sluit perfect aan op de wens van de Provincie Noord-Brabant om de heide in deze regio uit te breiden. De Provincie verstrekt dan ook subsidie om dit soort projecten mede mogelijk te maken.