Volg Stadsbos013

Image Alt

Grazende schapen heideveld De Gaas

Gerealiseerd

Grazende schapen heideveld De Gaas

Grazende schapen heideveld De Gaas

De afgelopen 3 jaar (juni en september 2017, 2018 en 2019) is de schaapsherder Bart van Ekkendonk uit Dongen met zijn kudde van ongeveer 250 schapen door de Reeshof gelopen. De eindbestemming was de Gaas, een bos- en heidegebied dat grenst aan de wijk Witbrant in de Reeshof, en de Drijflanen. Mevrouw Tonnie Verheijden heeft hier het initiatief voor genomen.

In De Gaas ligt de heide aan drie kanten ingesloten door het bos en daardoor groeit het geleidelijk dicht met jonge dennen- en berkenboompjes. De bedoeling is juist dat de heide open blijft. Het effect van grazers is onder meer dat ze dominante grassen, ruigtes, bosopslag en dergelijke kunnen tegengaan.

Als je het gebied niet zou beheren of laten begrazen, groeit die heide binnen de kortste keren vol met bos. Een schaapskudde kan bovendien precies daar grazen waar de herder het wil. Daarin verschilt een kudde schapen van loslopende runderen, paarden of herten.

In de Drijflanen is minder heide te ontdekken. Daar zorgen ze ervoor dat de jonge boompjes in de open delen worden opgegeten. Het gebied wordt schraler en daardoor komen er hopelijk steeds meer bloemenrijk grasland.

Wil jij dit een keer meemaken, een kudde schapen door de wijk? Houd dan de stadsboskalender in de gaten. In 2020 zullen de schapen zeker weer naar Stadsbos013 komen.