Volg Stadsbos013

Image Alt

Bestrijding Japanse duizendknoop Bels Lijntje

Bestrijding Japanse duizendknoop Bels Lijntje

Bestrijding Japanse duizendknoop Bels Lijntje

Op donderdag 20 april wordt gestart met werkzaamheden om Japanse duizendknoop langs het Bels Lijntje tussen de Bredaseweg en de Gilzerbaan te verwijderen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een meerjarenplan. 

Soorten die van nature niet in Nederland voorkomen, noemen we invasieve exoten. Soorten die we invasief noemen hebben geen last van natuurlijke concurrentie. Ook groeien ze vaak heel snel, waardoor ze slecht zijn voor de natuur. Dit is een (inter)nationaal probleem, waar ook de gemeente Tilburg mee te maken heeft. In de gemeente komen verschillende invasieve planten en dieren voor, waaronder de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Deze soort is ook bij de provincie Noord-Brabant opgeslagen als Brabantse probleemsoort. Japanse duizendknoop staat bekend als moeilijk te verwijderen. De Provincie Noord-Brabant geeft subsidie (geld) om Japanse duizendknoop aan te pakken langs het Bels Lijntje, het stuk tussen de Gilzerbaan en de Bredaseweg. Daar werken en monitoren we samen met aangrenzende eigenaren.

Het aanpakken van Japanse duizendknoop staat in een plan van meer jaren. De boven- en ondergrondse plantdelen, tot ongeveer 50 cm onder de grond, worden verwijderd. Daarna worden ieder jaar meerdere malen de nieuwe planten verwijderd door ze uit te steken. Aannemer Natuur & Ruimte start met het verwijderen op donderdag 20 april. Het verwijderen moet netjes gebeuren, met oog voor de andere natuur langs het Bels Lijntje. En om ervoor te zorgen dat Japanse duizendknoop niet verder verspreid.