Volg Stadsbos013

Image Alt

EVZ Bels Lijntje in ontwikkeling

EVZ Bels Lijntje in ontwikkeling

EVZ Bels Lijntje in ontwikkeling

Gemeente Tilburg is volop bezig met natuurontwikkeling in Stadsbos013. Zo wil de gemeente het natuurgebied de Kaaistoep (in Stadsbos013) verbinden met Kamp de Kiek (tussen Riel en Alphen). Als onderdeel van dit project gaat de gemeente twee zogenoemde stapstenen aanleggen: kleine natuurgebieden die de grote natuurgebieden met elkaar verbinden. 

Het uit te voeren werk is gelegen in de nabijheid van of binnen de gemeentegrenzen van Tilburg. De eerste stapsteen ligt tussen de A58 en de Oude Rielsebaan. De tweede stapsteen ligt direct ten zuiden van de Oude Rielsebaan. In beide stapstenen wordt er grond afgegraven voor twee poelen. De vrijgekomen grond wordt in het terrein verwerkt. Er worden takkenrillen aangebracht. Daarna richt de gemeente het gebied opnieuw in door nieuwe struiken aan te planten.

Begin september start Vebego met de werkzaamheden. Naar verwachting is de aanleg van de twee stapstenen in november 2023 afgerond.