Volg Stadsbos013

Image Alt

Kudde Schotse Hooglanders in De Kaaistoep wordt verkleind

Kudde Schotse Hooglanders in De Kaaistoep wordt verkleind

Kudde Schotse Hooglanders in De Kaaistoep wordt verkleind

Sinds mei 2002 grazen Schotse Hooglanders in het natuurgebied De Kaaistoep. Door de huidige omvang van de kudde brengen de dieren te veel ongewenste schade aan in het gebied. De Hooglanders verstoren hierdoor het leefgebied van bijvoorbeeld kikkers en salamanders. Daarom wordt de kudde verkleind naar vijf volwassen dieren. Dit gebeurt voor de zomer.

In De Kaaistoep, nabij wijk de Blaak, grazen op dit moment negen Schotse Hooglanders. Stichting Taurus is eigenaar van de Hooglanders en verhuurt deze aan TWM Gronden. De grootte van de kudde legt te veel druk op de poelen in het gebied. De dieren poepen en plassen in de poelen, waardoor de waterkwaliteit afneemt. Dit verstoort de amfibieën die leven in deze poelen. Daarnaast kost het onderhouden van de rasters die bij de poelen staan veel tijd en geld. Het verkleinen van de kudde zorgt voor meer ruimte voor bijvoorbeeld boomkikkers, knoflookpadden en salamanders. Wanneer er minder Hooglanders zijn die de poelen vervuilen, kunnen de rasters weggehaald worden. De overgebleven dieren zullen blijven zorgen voor karakter en dynamiek in het landschap.Natuurbeheerder Jaap van Kemenade benadrukt dat de kudde Hooglanders niet geheel zal verdwijnen: “We zijn op zoek naar meer balans in het gebied. De Hooglanders zorgen op dit moment voor veel druk op de poelen, wat niet bevorderlijk is voor de biodiversiteit.”

De Kaaistoep

Natuurgebied De Kaaistoep is het meest onderzochte natuurgebied van Nederland. De Kaaistoep ligt tussen de Gilzerbaan, de A58, woonwijk de Blaak en golfbaan Prise d’Eau. Een bijzonder gebied van onschatbare waarde in Stadsbos013. De Kaaistoep is eigendom van TWM Gronden B.V. (voormalig Tilburgsche Waterleiding Maatschappij). TWM is verantwoordelijk voor het natuurbeheer van dit gebied, waarbij zij de focus leggen op het behouden en bevorderen van de biodiversiteit. Het vroegere landbouwgebied en de terreinen met bos ten noorden ervan zijn sinds 1994 in ontwikkeling als natuurgebied.