Volg Stadsbos013

Image Alt

Wel en wee van de Oude Warande

Wel en wee van de Oude Warande

Wel en wee van de Oude Warande

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de revitalisering van het bos de Oude Warande. Daar is heel wat aan vooraf gegaan. De bosbeheerder geeft ons een inkijkje…

Van de bosbeheerder

Meer dan 300 jaar geleden, in 1712, is het sterrenbos aangelegd op gemeentegrond. Eigenaar graaf Willem van Hessen Kassel veranderde een schraal heidegebied in een bosgebied voor zijn eigen gebruik en plezier. Maar rond 1860 werd door de erven van de nieuwe eigenaar notaris Daamen, een groot deel van het bos geveld. Weg bos! Toen in 1906 de heer Verbunt het gebied kocht, heeft hij flink geïnvesteerd om het gebied weer op te knappen. Lanen werden hersteld en veel bos werd aangeplant. In 1952 werd de Oude Warande door de gemeente gekocht, waarna de Tilburgers zelf er ook eens van konden gaan genieten. De gemeente Tilburg heeft vanaf 1990 een groots lanenherstelplan uitgevoerd. Van die periode zijn de jongste lanen die we nu zien binnen die prachtige lanenstructuur van dit sterrenbos.

En het bos? Het bos werd ondertussen steeds schraler. De bodem verzuurde als gevolg van uitstoot van industrie, later de intensieve landbouw, maar ook vanwege de gebruikte boomsoorten die de bodem verder verzuurden door hun moeilijk verteerbare blad. Monoculturen van naaldhout, inlandse en Amerikaanse eiken en beuken maakten de bodem steeds zuurder. Daardoor gaat bijvoorbeeld aluminium in de bodem vrij bewegen. Aluminiumopname maakt dat de bomen maar weinig wortelgroei kunnen maken, waardoor het moeilijker is om voeding en water op te nemen. De droogte van de laatste jaren heeft voor veel vochtminnende soorten de finale nekslag gegeven. De fijnspar en hemlockspar stierven in grote getalen.

En nu?

We werken hard aan herstel. De dode bomen zijn verwerkt op houtrillen. Tussen de houtrillen is ruimte om nieuwe bomen te planten. De houtrillen zullen verweren tot humus en daarmee de verzuring verminderen. Bosbeheerder Weijtmans heeft bodemmonsters genomen en deze laten analyseren op mineralenbalans en bodemleven. Conclusie: De bodem komt niet meer vanzelf in balans, te meer niet zolang er neerslag is van verzurende stoffen aangevoerd door de lucht. Om het bos er bovenop te helpen worden de volgende stappen gezet.

Het komend plantseizoen worden lindes, haagbeuken, esdoorns en hazelaars geplant. Het bodemleven weet goed raad met het herfstblad van deze boomsoorten. Alle jonge boompjes krijgen bij het planten een mooie portie compost als starter mee. Organisch materiaal met veel schimmelleven. Elke boom heeft zo een goed huisje en kan een aanvang maken met de bodemverbetering van het bos.