Volg Stadsbos013

Image Alt

Schaapskudde weer aan de slag

Schaapskudde weer aan de slag

Schaapskudde weer aan de slag

De lente is in aantocht. Met verse groene blaadjes aan de bomen komen ook de schaapjes weer naar het Tilburgsbos. Lees hier wanneer de kudde aanwezig is en met welke opdracht de dames dit jaar aan het werkt worden gezet.

Al wat jaren geleden is begonnen met het natuurlijk laten begrazen van de graslanden en heidegebieden in de Tilburgse bosgebieden. Natuurlijk begrazen heeft sterk de voorkeur om deze gebieden in goede conditie te krijgen en te houden. Schapen grazen precies die soorten weg die een goede soortenontwikkeling in de weg kan staan. Daarnaast onderhouden schapen de bodem zodanig effectief dat kiemingsmogelijkheden voor wilde bloemen en kruiden flink toenemen. Zo helpen de dames mee de conditie van de gras- en heidegebieden te verbeteren en de diversiteit in begroeiing goed tot ontwikkeling te laten komen.

Berenklauw bestrijden
In het bos en weidegebied de Drijflanen krijgt de kudde nog een extra missie. De berenklauw is een zogenaamde invasieve exoot en kent nauwelijks natuurlijke vijanden. Hierdoor kan de plant flink woekeren wat gezien de overlast die de berenklauw kan veroorzaken niet gewenst is. In Europees verband wordt de plant bestreden. Zo ook in Stadsbos013 en schapen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. De dieren eten de jonge en volwassen planten en hebben geen last van de plantvloeistof die bij de mens juist flinke brandblaren kan veroorzaken. In het gebied de Drijflanen is het bestrijden van de berenklauw dit jaar een extra aandachtspunt.

Planning
De Drijflanen:
29 april t/m 8 mei 2023
30 juli t/m 12 augustus 2023
20 t/m 31 oktober 2023

Het Bleukbos:
15 en 16 mei 2023
19 en 20 augustus 2023
1 en 2 november 2023

Heidegebied de Gaas:
11 t/m 16 juli 2023
14 t/m 19 oktober 2023

(Wijzigingen voorbehouden)

De Lachende Ooi
De schaapskudde wordt verzorgd door De Lachende Ooi uit Loon op Zand. Wil je de schapen een keer van dichtbij bekijken dan kan dat. Doe dit wel voorzichtig en alleen als de herder erbij is. Mocht je wat willen vragen aan de herder, doe dat dan gerust. O ja, heel belangrijk: honden absoluut aan de lijn!