Volg Stadsbos013

Image Alt

Werkzaamheden heidebeheer De Gaas

Werkzaamheden heidebeheer De Gaas

Werkzaamheden heidebeheer De Gaas

In de Tilburgse wijk de Reeshof ligt het bos- en heidegebied De Gaas als ecologische stapsteen. Om de ecologische waarde van De Gaas te versterken en te zorgen voor mooie structuurrijke heide is gemeente Tilburg voornemens om te chopperen in het noordelijkste stuk.

Chopperen
Bij chopperen maai je de heide tot net onder het maaiveld. Het materiaal dat vrijkomt wordt afgevoerd. Zo verwijder je de verrijking die door de jaren heen ontstaan is door onder andere stikstofneerslag.

Het chopperen zal in banen gebeuren, zonder grote aaneengesloten stukken. De natuur heeft zo de kans om snel de nieuwe ontstane situatie te bevolken, zonder dat onoverbrugbare afstanden voor de vaak kleine beesten van de heide ontstaan. De randen van de banen zijn vaak ecologisch interessant.

Gemeente Tilburg kiest bewust voor chopperen in plaats van plaggen voor heideherstel. Bij chopperen blijft een laagje achter. Dit zorgt voor een snelle vestiging van nieuwe heide en heeft minder negatieve effecten op de bodem (geen snelle daling van de zuurtegraad van de bodem). Om de bodenontwikkeling nog te verbeteren wordt na het chopperen kalk uitgespreid op de chopperbanen.

De chopperbanen zijn uitgezet op de ecologisch minst waardevolle locaties op de heide. Daarbij is rekening gehouden met de aanwezige konijnenholen, mierennesten, aanwezige soorten en bestaand reliëf.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden zullen starten in de week van 44 of 45, in de minst kwetsbare periode buiten het broedseizoen. De amfibieën en reptielen hebben zich ingegraven in slootkanten en onder de takkenrille, de insecten vliegen niet meer. Er wordt gewerkt op ongeveer een kwart van de oppervlakte waardoor er altijd schuilgelegenheid overblijft.